Vendoer, Supplier iformation before registarion

Please read Careful before registering and start to post your product on our online shop

taarifa kwa mtoa huduma kabla hujajisajiri

Tafadhari soma kwa makini maelezo yote kabla hujaamua kujiunga na huduma hii.

Vendor / supplier info

A person offering something for sale, must ensure your business is legally recognized and you have registered with relevant authority. Selling legal products and services.

Service charges and fee

Currently the service is offered for free. Later fee charges will be shared

Muuzaji au Mtoa Huduma

Mtu au kampuni inayofanya biashara ya kuuza bidhaa au Huduma. Hakikisha unafanya biashara yako imesajiliwa na unauza bidhaa au huduma zinazokubalika kisheria

Graam za utoaji huduma hii

Kwa sasa huduma inatolewa bure

got any questions?

Send your question by filling the form below.

Je, Una Swali lolote?

Tutumie maswali yako kwa kujaza fomu hapo chini.

×